Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2013

00:16
1722 851f
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabeduka beduka
00:15
Love love love<3 | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit vialubie-lato lubie-lato
inaccessible
00:15
zdrada:

bardzo-gorzka-herbata:

Będziesz. opiszesz mnie psychiatrycznymi pojęciami rodem z wikipedii lub popadniesz w chorą fascynację, nie rozumiejąc nic, nawet nie próbując. my whole life is like that.

brakuje takich ludzi.
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialubie-lato lubie-lato
inaccessible
00:14
0551 507c
inaccessible
00:13


"TYLE JEST DO NAPRAWIENIA W TEJ DZIEWCZYNIE."

— we mnie.
00:12

The Corgi gifs (in rebloggable form by request)

Reposted fromderzw3rg derzw3rg viarizalacannelle rizalacannelle
inaccessible
00:12
inaccessible
00:12
00:12
2711 a55b 500

lilmissquirky:

i’d never leave that place

Reposted frompurplecyanide purplecyanide viairys irys
inaccessible
00:12
Reposted fromtwice twice viamaybeyou maybeyou
inaccessible
00:11
Cały czas czytam i wszędzie widzę jak to chcesz spotkać kogoś, kto pokocha Cię całą, kto zaakceptuje, zrozumie i pójdzie za Tobą na koniec świata. Jakie to łatwe i banalne. Dziwi mnie cały czas,  że  nie pragniesz spotkać kogoś, kogo TY pokochasz, kogo pokochasz w całości. Kogoś, kogo będziesz mogła uszczęśliwić, uleczyć, przelać na niego swoją miłość. Zakochać się w Tobie może każdy, jesteś wspaniała, ale ile można mieć złamanych serc na sumieniu? Cała magia tkwi w  tym, żeby znaleźć kogoś, kogo TY w pełni pokochasz i zaakceptujesz. O kogo będziesz walczyć, za kim Ty staniesz, bez względu na wszystko, ważne jest kogo Ty wybierzesz. Śnij o tym, marz o tym, wszystkiego najlepszego.
Reposted frommleczuu mleczuu viafabulous-lazy fabulous-lazy
inaccessible
00:11
- Malo takich dziewczyn jak ona ?
-Takich co czytają w parkach ? Takich co słuchają głośno smutnej muzyki , takich co czytają książki kilogramami , takich co wychodzą do sklepu w piżamie , takich co śpią na trawie gapiąc się w niebo , takich co kochają poezje , takich co imprezują do upadłego , takich co świetnie odnajduja sie w towarzystwie , a lubią być same , takich co są wredne , a przy tym tak kochane ? Wydaje mi sie, ze mało .
— nie mów o niej , ze jest jak kazda .
Reposted fromsadstory sadstory viafabulous-lazy fabulous-lazy
inaccessible
00:11
1025 6c36
Reposted frommiischa miischa viabadhairday badhairday
inaccessible
00:10
inaccessible
00:10
3421 eab6
Reposted frommaaari maaari viabadhairday badhairday
inaccessible
00:08
7106 d1d8
Reposted fromretaliate retaliate viaejMarta ejMarta
inaccessible
00:07
8451 c6f8
Reposted fromagnesen agnesen viasunday sunday
inaccessible
00:06
7917 93ce
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaejMarta ejMarta
inaccessible
00:05
inaccessible
00:04
7117 74e9
Reposted fromborn2die born2die viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl